ครูปาณิสรา
www.panisara.org
สถิติผู้เข้าชม
Counter for tumblr
เริ่ม 1 ตุลาคม 2557

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดย

นางปาณิสรา กรำกระโทก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนหินดาดวิทยา ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

นางปาณิสรา กรำกระโทก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

 

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
โรงเรียนหินดาดวิทยา ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย