ครูปาณิสรา
www.panisara.org
สถิติผู้เข้าชม
Counter for tumblr
เริ่ม 1 ตุลาคม 2557

ลิงค์การศึกษา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท. 
http://www.scimath.org/ebooks

 

TewLek ติวเลขดอทคอม เวิ็บคณิตศาสตร์ ม.ปลาย โดย คณรักษ์ วงศ์ชูศิริ (พี่หน่อง)
http://www.tewlek.com/anet_prob.html

 

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น (Probability)
http://www.skr.ac.th/link/web_education/web_teacher/matt/chinawat/najapen/najapen.pdf

 

ความน่าจะเป็น ม.5 EP.1/8 กฏเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ - www.theorendatutor.com
https://www.youtube.com/watch?v=-FCcBuHBD7w

 

ความน่าจะเป็น ม.5  พี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา
https://www.dektalent.com/lesson/17-probability/

 

คณิต ม.5-2 (เสริม)บทที่3 ความน่าจะเป็น ติวเตอร์ คณิต ฟิสิกส์ .คอม  
http://www.tutormathphysics.com/index.php

 

เว็บไซต์ ครูพิบูลย์ ชมสมบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
http://www.satrinon.ac.th/piboon

 

คลังความรู้ SciMath
  • คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.scimath.org/socialnetwork

 

คณิตศาสตร์ ม.5 ความน่าจะเป็น เรียนคณิตศาสตร์ด้วยตัวเอง MathMySelf 
http://www.mathmyself.com/M5/P66


โรงเรียนหินดาดวิทยา ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย